Staff Page

צוות הארגון

הצלחתו של הארגון בעבר, בהווה ובעתיד נזקפת לזכותו של הצוות המסור ויוצא הדופן שמהווה את עמוד השדרה של הארגון. בסדאקה רעות עובדים מספר שווה של פלסטינים ויהודים התורמים לארגון את יצירתיותם, מקצועיותם ומחויבותם לשינוי פוליטי וחברתי.