הגישה החינוכית

הפדגוגיה של סדאקה-רעות

לאורך כל שנות פעילותה של סדאקה רעות אלפי בני נוער לקחו חלק בתכניות השונות ונצבר ניסיון עשיר בתחום של חינוך נגד גזענות וחינוך פוליטי דו לאומי. סדאקה-רעות מוכרת כאחד מארגוני הנוער הדו לאומיים היחידים בארץ, ויותר מכך כקהילה יהודית-ערבית אמיתית שמצמיחה פעילים ומהווה דגם לחברה משותפת.

אחד המאפיינים המייחדים את המודל החינוכי של סדאקה-רעות הוא בהיותו מבוסס על שלושה עשורים של ניסיון פדגוגי. לצד זאת זהו מודל צומח ומתפתח שמכיל ידע עדכני מעולם התוכן של חינוך לשלום ומבוסס על הניסיון המעשי  מהפרויקטים השונים. אי לכך הארגון ממשיך להתפתח, ללמוד ולהתאים את עצמו לשינויים חברתיים ופוליטיים במציאות שסובבת אותנו.

 

הפדגוגיה של סדאקה-רעות מבוססת של שלושה עקרונות ראשיים;

מודל חד ודו לאומי – המודל החינוכי של סדאקה רעות מושתת על התפיסה כי בכדי לקדם חברה משותפת הן המסגרת החד לאומית והן זו הדו לאומית חשוב שיפעלו זו לצד זו. המסגרת החד לאומית מציעה עבור המשתתפים מרחב בטוח בו הם יכולים לדון בנושאים הקשורים במישרין לקבוצת הלאום שלהם. המפגשים הדו לאומיים מהווים מרחב לקבוצות להיפגש אחת עם השנייה, להכיר את התרבויות, דעות והמציאות ממנה מגיעים בני הנוער, ועל ידי כך מתחזקת אמונתם בשותפות ככלי לשינוי חברתי וכחזון .

חינוך פוליטי  – במטרה להעצים את בני הנוער להיות פעילים בעלי מוטיבציה ולהבין ולשנות את החברה בה הם חיים סדאקה רעות מוכירה את הפדגוגיה הביקורתית של פאולו פרירה, הרואה בחינוך כלי לשינוי החברה.  אנו חותרים להקנות לבני נוער וצעירים ידע וכלים לבחון את החברה באופן ביקורתי, לאתגר נרטיבים על הסכסוך ולזהות ולצאת כנגד אי צדק. באופן זה אנו מעוניינים להגדיל את היכולת שלהם לדמיין אלטרנטיבות חברתיות ופוליטיות, בכדי שיוכלו לקדם חברה שוויונית וצודקת יותר.

מעבר מטרנספורמציה אישית לאקטיביזם – ניסיון מעשי בעשייה למען שינוי חברתי, הוא הדרך הטובה ביותר עבור משתתפים בדיאלוג ללמוד ולהפנים את השינוי בעמדות שהם חווים. הפקה של יוזמות חברתיות-פוליטיות מהווה נדבך מרכזי בכל הפרויקטים החינוכיים בסדאקה-רעות, משום שהן מקנות למשתתפים בטחון ואמונה ביכולתם להיות סוכני שינוי. המשתתפים לומדים לחבר בין סוגיות שנוגעות להם במישור האישי להקשר המבני והפוליטי. המנחים מעודדים את המשתתפים לפעול ברמה המקומית-קהילתית, ובו בזמן להבין ולקשור סוגיות אלה להקשר הפולטי הרחב יותר, ועל ידי כך לשלב בין החברתי והפולטי באופנים משמעותיים.