המסע נגד גזענות- פלייר המסע

סטיקר מהמסע 2012

אין-כניסה-לגזענות נאבקים-בגזענות