לקראת סמסטר ב…

לקראת סמסטר ב…
מרץ 12, 2017 sadaka reut

פרויקט הסטודנטים “יוצרים יחד מציאות” לשנת 2016-2017 החל עם פתיחת שנת הלימודים בגיוס משתתפות חדשות בירידים שהתקיימו במכללת אחוה ואוניברסיטת תל אביב, מהן נפתחו נפתחו שלוש קבוצות חדשות.

הקבוצה הראשונה מתקיימת במכללת אחוה בשותפות עם היחידה למעורבות חברתית בקמפוס. הסטודנטיות הפלסטיניות והיהודיות ישתתפו בחמישה עשר מפגשי דיאלוג דו-לאומיים ובנוסף, ישתתפו בשני סיורים וסמינר דו-לאומי. בתום שנת הלימודים הנוכחית הסטודנטיות יתכננו, יארגנו, וייצאו לפעולה משותפת בסביבת הקמפוס.

הקבוצה השנייה התקיימה באוניברסיטת תל אביב בשיתוף פעולה עם היחידה למעורבות חברתית בקמפוס אשר ארגנה קורס “גזענות בישראל והמאבק בה” ביחד האגודה לזכויות האזרח. הקורס נתן סקירה אקדמית ותיאורתית בנושא הגזענות בישראל ואנו העברנו סדנאות דיאלוג דו-לאומי אשר תמכו בנלמד בקורס והוסיפו עליו את הכלים לפעולה אקטיביסטית בקמפוס. בקבוצה זו התקיימו שישה מפגשים בהם דנו בנושאים פוליטיים וחברתיים בהתייחסות למצב הפוליטי הקיים, נושאים אשר הוצפו על-ידי הסטודנטיות. בנוסף למפגשים, התקיים סיור ביפו על היסטורית העיר, הנרטיבים הקיימים בה והמאבקים הקהילתיים הפעילים בה. בתום המפגשים הסטודנטיות יצאו לפעולה בקמפוס בה חילקו תעודות “משרד ללא גזענות” לחלק ממחלקות האוניברסיטה, אשר הסכימו לחתום על אמנה של “משרד ללא גזענות.”

הקבוצה השלישית מתקיימת גם כן באוניברסיטת תל אביב ומורכבת מסטודנטיות פלסטיניות ויהודיות מפקולטות שונות באוניברסיטה, אשר בחרו להצטרף לפעילות בצורה עצמאית. הסטודנטיות הגיעו לקבוצה דרך הגיוס שקיימנו ביריד הסטודנטים. מעבר למפגשי הדיאלוג הדו-לאומיים, במסגרת פעילות קבוצה זו, קיימנו אירוע שיא בקמפוס שעסק בקשר בין התחזקות הדת בסדר היום הציבורי בישראל ופלסטין, לבין השפעות תופעה זו על השיח הפוליטי בארץ. באירוע זה הוקרן סרטו של מני יעיש, “המשגיחים” ולאחר מכן התקיים דיון עם שני פעילים מקומיים, עבד אבו שחאדה, פעיל יפואי ותום מהגר, פעיל מזרחי.

IMG_8519 IMG_20170108_172227 IMG_4822