!סוגר שנת פעילות ראשונה Gemini פרויקט

!סוגר שנת פעילות ראשונה Gemini פרויקט
ספטמבר 19, 2012 sadaka reut

יום חמישי ה 19.8 ל יוני, היה היום בו הסתיימה הפעילות השנתית של פרויקט Gemini. במסגרת הפרויקט נפתחו בשנה זו 4 קבוצות שיח ועשייה חברתית בקמפוסים וקהילות מעורבות. בשנה זו הפרויקט פעל ב אוניברסיטת תל- אביב, מכללת בית- ברל וקהילת חיפה. כל קבוצה השתתפה ב 10 מפגשים קבוצתיים דו- לאומיים בשלל נושאים חברתיים- פוליטיים שונים שכללו בין היתר מפגשים עם אנשי מקצוע  לצורך הקניית כלים לעשייה חברתית. עוד, משתתפי הקבוצות  נפגשו בסמינר ארצי שהתקיים בפקיעין בין התאריכים  44-5 בנושא עשייה חברתית, מהות ,כלים ובצוע. לקראת סוף התהליך כל קבוצה יצאה לעשייה חברתית דו- לאומית במרחב המשותף בו פעלה. כל קבוצה בחרה להתמקד בנושא סוגיה חברתית- פוליטית שעלתה מתוך השיח הפנים קבוצתי , לאחר מכן ותוך חשיבה ותכנון כל הקבוצות יצאו לשטח ובצעו את היוזמות. לכל קבוצה הייתה מורכבות, ייחודיות ומרחב שונה בו פעלה, ולכן הקבוצות בחרו בכיווני מוקדי עשייה חברתיים שונים שפונים החוצה אבל תורמים למעגל הסטודנטיאלי- קהילתי הרחב.

0 Comments

Leave a reply

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

*