תורמים וקרנות

העבודה שלנו מתאפשרת רק הודות לשותפים ברחבי העולם שמאמינים בעבודה ובחזון שלנו ותורמים לביצוע הפעילויות שלנו: 

באירופה:

The European Union (EU)

בצרפת:

CCFD

Secours Catholique

בגרמניה:

Bread for the World

Misereor

Rosa Luxemburg Foundation

בהולנד:

Diakonie kerk van Peize

Het Solidariteitsfonds

Kerk in Actie – ICCO Cooperation

Sivmo

בשוויץ:

Anna Frank Fonds

Caritas Switzerland

בבריטניה:

The Calpe Trust

The Sobell Foundation

בארצות הברית:

CRS and USAID

Karen Wilk Klien

Middle East Peace Dialogue network

בישראל:

The New Israel Fund

Shiri Ritbo