פרסומים בתקשורת

כתבה על פרויקט ג’מיני ב”תזה” – עיתון הסטודנטים של אוניברסיטת תל אביב, יוני 2015
102150 102120
ריאיון עם הנא עמורי, מנהלת שותפה, בתכנית “אהלן רפיק” בטלויזיה החינוכית הישראלית, מאי 2013

כתבה על פעולה של קבוצת לשם שינוי ביפו:

http://www.mynet.co.il/articles/0,7340,L-4485644,00.html

ריאיון עם משתתפת מפרויקט הנוער:
http://www.haaretz.com/jewish-world/birthright-reaches-bar-mitzvah/smells-like-teen-spirit-1.492013

ריאיון עם משתתף מפרויקט הסטודנטים – ג’מיני:
http://tinyurl.com/nys7ly5

כתבה על המסע נגד גזענות
http://www.yaffo.co.il/article_k.asp?id=3506