לשם שינוי

مشتركات على سبيل التغيير - كانون اول 2011

לשם שינוי הוא פרויקט התנדבות ופיתוח מנהיגות לצעירים פלסטינים ויהודים בוגרי תיכון וסטודנטים. בפרויקט משתתפים 16 צעירים בגילאי 18-22, אשר עוברים יחד תכנית המשלבת בין למידה תאורטית וחווייתית לבין התנסות מעשית בהפקת פעילויות ויוזמות אקטיביסיטיות מקומיות. הפרויקט מצמיח פעילים בעלי כלים, ידע ויכולת לקדם שינוי חברתי פוליטי וחזון של חברה  שוויונית וצודקת.

המשתתפים מתנדבים במסגרות החינוך הבלתי פורמלי ביפו ומשמשים מדריכים לילדים ולנוער יהודי ופלסטיני, במענה על החסך הקיים בעיר במודלים חינוכיים דו לאומיים.

קבוצת המתנדבים עוברת תכנית העשרה מגוונת הכוללת הרצאות, סדנאות,  כנסים וסיורים בנושא הסכסוך הציוני-פלסטיני, מקורותיו והשלכותיו הפוליטיות, ההיסטוריות והחברתיות..

קבוצת המתנדבים זוכה להכשרה במגוון תחומים כגון פדגוגיה ביקורתית, הנחיית קבוצות קונפליקט, בניית קמפיינים ועודמתנדב עובד עם ילדים במועדונית ביפו.

המתנדבים יוזמים מידי שנה קמפיינים העוסקים בסוגיות אותן פגשו, ובאמצעות שימוש בכלים אותם רכשו, למשל:מחיקת גרפיטי גזעני, תערוכת רחוב העוסקת בסוגיית הפליטים הפלסטינים, קמפיין נגד גירוש הפליטים מדרום תל אביב והפקת ״פאנזין״ שעניינו לקדם את התרבות הערבית במרחב ובתגובה לחוק הלאום.

** המתנדבים  מקבלים סיוע ותמיכה בשלב ההכנה ללימודים האקדמיים, ובבניה של מטרות אישיות ומקצועיות.

 שילוב זה של התנסות מעשית ולמידה  מעצים את יכולתם של הצעירים להיות מעורבים ולהוביל מאבקים. לצד זאת, התכנית מטמיעה בקרב המתנדבים מחוייבת ארוכת טווח לשותפות בשינוי החברה.

Demonstration for equality in education in front of the education ministry in Tel Aviv

לשם שינוי הינה הקבוצה הדו-לאומית היחידה הפועלת במסגרות חינוך ביפו. נוכחותם של הפעילים במסגרות חינוך אלו מהווה מודל לשותפות דו-לאומית עבור הילדים ובני הנוער עימם הם עובדים.

לשם שינוי הינה אחת התוכניות היחידות בישראל המציעות מסגרת התנדבות ומנהיגות לצעירים יהודים ופלסטינים, שאינה קשורה לשירות הלאומי. תמורת התנדבותם בתכנית מקבלים המשתתפים מלגת מחייה.