הבוגרים

בוגרי סדאקה רעות משנים את המציאות

שלושים שנות פעילות התנועה הם הזדמנות מעולה לעצור ולהסתכל לאן הגענו. לאורך שנות פעילותה, ניסתה סדאקה רעות לקדם חברה שוויונית, משותפת וצודקת יותר לשני העמים היהודי והפלסטיני. הלכנו נגד הזרם וחינכנו צעירים וצעירות לנקוט עמדה, לקחת אחריות ולפעול למען שינוי חברתי.

שינויים רבים התרחשו בתנועה ובמציאות במהלך שלושת העשורים, אך סדאקה-רעות הייתה ונשארה מעל לכל ארגון שמצמיח צעירים וצעירות בני שני העמים להיות פעילים/ות חברתיים-פוליטיים. במחקר שנערך לאחרונה על ידי דוקטור קרן רוס נמצא שבוגרי סדאקה רעות רובם ככולם מדגימים עמדות ביקורתיות לגבי החברה הישראלית, כאשר שני שלישי מביניהם מעורבים באופן פעיל ביוזמות שמכוונות לשינוי החברה הישראלית למען קידום שוויון לאזרחים הפלסטינים וקבוצות מיעוט אחרות.

במסגרת חגיגות ה- 30 אנו רוצים להפנות זרקור על פעילותם של בוגרי התנועה, שמעורבים ביוזמות, תנועות, ארגונים ומפלגות המחויבים לקדם שינוי חברתי ברוח החזון שלנו. אנו מקווים שבוגרינו והמאמצים שהם משקיעים מהווים חלק קטן, אך חשוב, בקידום השינוי המיוחל.

בחרנו להציג בפניכם את סיפוריהם של שמונה בוגרים ובוגרות, את הפעילויות והיוזמות שהם מקדמים/ות  ואת הקשר שהם רואים בין עשייתם היום לבין השתתפותם בסדאקה רעות.