דוחות שנתיים

אתן.ם מוזמנות.ים לקרוא על הפעילויות והפרויקטים שלנו בדוחות השנתיים הבאים

Annual Report 2019-2020

Annual Report 2018-2019

Annual Report 2017-2018

Annual Report 2016-2017

Annual Report 2015-2016

Annual Report 2014-2015

Annual Report 2013-2014

Annual Report 2012-2013

Annual Report 2010-2011

Annual Report 2009-2010

Annual Report 2008-2009