קטלוג התערוכה “מנקודת מבטי” – פרויקט קבוצות 2009-2010

קטלוג התערוכה “מנקודת מבטי” – פרויקט קבוצות 2009-2010